Lisää vauvoja

– Syntyvyys nousuun

Kunnianpalautus perinteisille perhearvoille – Maahanmuutto ei pelasta kansakuntaa

Lapsivähennysten käyttöönotto verotuksessa

Perheen saadessa yhteiskunnan tukia, lapsilisä lasketaan ansioksi, tähän täytyy saada muutos!

Viime päivinä on puhuttu mediassa paljon syntyvyyden laskusta ja keinoista, joilla siihen voidaan vaikuttaa. Taloudellinen kannustaminen on ainut, joka kantaa hedelmää, jonka yksi muoto on lapsilisä ja toinen lapsivähennyksen käyttöönotto verotuksessa.  

Lapsilisät vuodesta 1965-2015 on muutettu ostovoimakorjatuksi nykyrahaksi. Lapsilisät ovat kasvaneet vuoden 1965 33 eurosta vuoden 1994 133 euroon, jonka jälkeen ne ovat tasaisesti laskeneet nykyiseen 95 euroon.

Vuonna 1965 lapsilisän osuus tuloista oli keskimäärin 32 %. Vuoteen 2015 mennessä lapsilisien suhteellinen osuus mediaanituloista oli kuitenkin laskenut 3 %:iin.

Mikäli lapsilisät olisivat suhteessa ansiotasoon samalla tasolla kuin 1965 ja käteen verovapaasti 990 € / kk? kannustaisiko tämä lasten tekemiseen?

Lapsilisä on verotonta tuloa. Omaisuus ja tulot eivät vaikuta lapsilisän määrään.

Perheen saadessa yhteiskunnan tukia, lapsilisä lasketaan ansioksi, tähän täytyy saada muutos