Pakolaispolitiikka

Estä elintasopakolaisuus – 108, Helsinki

  • Laittomasti maassa olevat ihmiset sijoitettava keräyskeskuksiin ja poistettava Suomesta
  • Elintasopakolaisuus estettävä
  • Valitusoikeuden rajoittaminen kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille
  • Vain Kristittyjä pakolaisia
  • Rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettava

Suomeen tulee ottaa vain kristittyjä pakolaisia. Näin saamme pidettyä kulttuurihistoriallisen sekä kansakunnan eheyden yhtenäisenä. Muslimiväestön määrän lisääntyessä yhteiskunta polarisoituu ja aiheuttaa ongelmia suomalaiseen yhteiskuntaan.

Haluan, että pakolaisilla, YK:n pakolaissopimuksen mukainen, on hyvät mahdollisuudet kotoutua ja tulla osaksi yhteiskuntaa. Virallisesti pakolainen on määritelmä ihmisestä, joka nauttii kansainvälistä suojelusta ja on saanut pakolaisstatuksen YK:n pakolaissopimuksen mukaisesti. Pakolaisstatus täytyy olla olemassa ennen Suomeen tuloa.

On ilmastoteko olla ottamatta ihmisiä kehitysmaista korkean CO2- päästö maihin, heitä on autettava kotimaassaan tai lähialueilla. Se on inhimillistä ja samalla ilmastoteko.